Viestintä tuottaa tulosta. Viestinnän asiantuntijatoimisto Näkyvä auttaa yrityksiä, asiantuntijoita ja järjestöjä onnistumaan.

Hyvästä työstä kannattaa kertoa

Uutta näkyvissä! Näkyvä siirtyy osaksi Tulus Oy:tä 7.1.2020 alkaen ja Johanna Lassy-Mäntyvaara aloittaa Tuluksella johtavana viestintäasiantuntijana. Tuluksen monitaitoisen tiimin ansiosta Näkyvän asiakkaat saavat jatkossa entistä parempaa palvelua.

Lähes kolmekymppisestä Tuluksesta löytyy osaamista strategisesta suunnittelusta käytännön toteutuksiin, sisällöntuotannosta digi- ja somepalveluihin ja visuaalisesta viestinnästä medianäkyvyyteen. Johanna vie Tulukseen mukanaan osaamistaan muun muassa strategisen viestinnän tekemisestä, viestinnällä vaikuttamisesta ja viestintäkoulutuksista.  

 

Viestintä tuottaa tulosta

Viestintä tuottaa tulosta

Näkyvä

Näkyvän puikoissa on viestinnän ammattilainen Johanna Lassy-Mäntyvaara.

Olen kokenut viestinnän visioija ja tekijä. Kuluneen kahden vuosikymmenen aikana olen työskennellyt mm. Teollisuustaiteen Liitto Ornamon viestintäpäällikkönä, Punaisen Ristin viestintätehtävissä Suomessa ja maailmalla sekä kirjoittanut toimittajana eri medioille.

Tarkemmin kerron kokemuksestani LinkedInissä. Työkieleni ovat suomi ja englanti.

Kokemukseni kattaa viestinnän koko kentän: media-, sidosryhmä-, vaikuttaja-, ja kriisiviestinnän, eri kanavat ja viestinnän mittaamisen. Sekä tietysti kirjoittamisen, leipälajini. 

Vahvuuteni on taito kirkastaa viestit ja liittää ne osaksi laajempaa tarinaa. Harva yritys tekee bisnestä yksittäisen, muusta maailmasta irrallisen tuotteen tai palvelun ympärillä. Niin kuluttaja kuin mediakin ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnan laajemmasta merkityksestä: mihin se vaikuttaa, millaisia ratkaisuja tuottaa arkeen.

Näin toimin – tutustu tästä Näkyvän viestintäpalvelun askelmiin.

Näkyvän kumppanit

Viestintätoimisto Näkyvän kumppanit Sopiva Design, Tarinakone ja viestintätoimisto Periferia

Yhteistyössä kumppanien kanssa Näkyvän palvelu laajenee palveluiden ja visuaalisten viestien muotoiluun sekä Seinäjoen seudulle. 

SOPIVA DESIGN on helsinkiläinen graafisen suunnittelun toimisto, joka muotoilee visuaalisia viestejä eri medioihin. SOPIVA DESIGNIN osaamista ovat mm. julkaisujen suunnittelu, infografiikka, kuvitus ja yritysilmeet.

Tarinakone auttaa yrityksiä menestymään tarinallistamalla. Tarinalähtöisen palvelumuotoilun eli tarinallistamisen avulla yrityksen palvelusta muotoillaan tarinallinen kokemus, joka jättää myyvän muistijäljen.

Viestintätoimisto Periferian ruorissa on monipuolinen kirjoittamisen ja viestinnän ammattilainen Kirsi Haapamatti. Kirsi ja Johanna tekevät yhteistyötä hankkeiden ja yritysten viestinnän kehittämiseksi Tampereen ja Seinäjoen seuduilla. 

Esimerkkejä Näkyvän palveluista

Näkyvän peruspalvelu - hyvä työ valokeilaan

IDEA
Yritykset, asiantuntijat ja järjestöt tekevät paljon hienoja juttuja. Aina osaaminen ja aika eivät riitä viestimään tehdystä työstä ja tekemään sitä tunnetuksi. 

TOTEUTUS

Näin toimin – Näkyvän viestintäpalvelun askelmat

 1. Mitä yritys tekee?
  Kuuntelen, haastattelen ja tutkin. Kirjoitan auki ja kirkastan.
   
 2. Mikä merkitys tekemisellä on?
  Liitän viestin laajempaan tarinaan. Harva yritys tekee bisnestä yksittäisen, muusta maailmasta irrallisen tuotteen tai palvelun ympärillä. Kuluttajat, media ja yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnan laajemmasta merkityksestä: mihin se vaikuttaa, millaisia ratkaisuja tuottaa, miten kehittää omaa alaansa, millaiseen trendiin liittyy. Paljon käytetty esimerkki kuvaa asiaa hyvin: Lamppukauppaan mennessään kuluttaja ei enää osta lamppua, vaan valoa ja energiansäästöä.  
   
 3. Miten tulla tunnetuksi?
  Muokkaan ja räätälöin viestit eri kanaviin, joiden kautta yritys, asiantuntija tai järjestö saa näkyvyyttä ja tunnettuutta. Työn tuloksena voi syntyä esimerkiksi ajankohtaiseen trendiin linkittyvä tiedote tai blogiteksti, vallitsevia käytäntöjä haastava vieraskynäkirjoitus ja asiakasta hyödyttävä uutiskirjeartikkeli infografiikan kera.
   
 4. Miten mitata tuloksia?
  Mitä yritys haluaa saavuttaa viestinnällä? Ehdotan lopuksi mittareita viestinnän onnistumisen arvioimiseksi sekä sovittaessa toteutan mittaamisen. 

HYÖTY

Näkyminen mediassa tuo yrityksille, asiantuntijoille ja järjestöille lisää tunnettuutta, asiakkaita ja myyntiä. 

Näppituntumalta sanoisin, että puolet myynnistä on johdannaista näkyvyydestämme lehdissä ja muissa julkaisuissa.
Matti Hänninen, yrittäjä, Kraa Kraa Eyewear

| Palvelut | Etusivu |

Näkyvän kuukausipalvelu - viestinnän silmäpari avuksi

IDEA

Pienelläkin panostuksella voi saada hyviä tuloksia aikaan, jos viestintää hoidetaan suunnitellusti ja tavoitteellisesti - ja säännöllisesti. Ulkopuolinen viestinnän silmäpari on mainio apu ehdottamaan näkymisen paikkoja ja viestejä, joita yrittäjä ei itse ehdi työn tuiskeessa havaita.

TOTEUTUS

Yrittäjä saa käyttöönsä kokeneen viestinnän sparraajan ja tekijän, joka sovittuina päivinä tai viikkoina
- ehdottaa ja ideoi näkymisen tapoja ja kanavia
- tekee tiedotteita ja kontaktoi mediaa
- tuottaa uutiskirjeitä, somesisältöjä ja tarinoita yrityksen tarpeen mukaan
- mittaa viestinnän vaikutuksia 

Työn pohjana käytän aina hyväksi havaitsemaani toimintatapaa: kirkastan viestit ja liitän ne laajempaan kontekstiin.

Aloittavalla yrityksellä, asiantuntijalla tai yhdistyksellä viestintäbudjetti on usein pieni, ja tällöin myös viestinnässä voidaa lähteä kevyesti liikkeelle. Ylimääräinen silmäpari voi saada paljon aikaan vaikka jo yhden tai kahden päivän kuukausittaisella työllä. Tehtäisiinkö teille vaikka asiakasta hyödyttävä uutiskirje tai toimintanne lisäarvosta kertova täsmätiedote?

Mitä hyötyä?
Hyvästä työstä kannattaa kertoa. Suunnitelmallinen näkyvyys tuo yritykselle mainetta, tunnettuutta, asiakkaita ja myyntiä.

| Palvelut | Etusivu |

Toimittajatreffit

IDEA

Yrittäjät, asiantuntijat, järjestöt ja hankkeet tarvitsevat näkyvyyttä työlleen. Toimittajat puolestaan tarvitsevat jatkuvasti kiinnostavia juttuaiheita ja uusia haastateltavia.

TOTEUTUS

- Treffeille voi osallistua max. viisi yrittäjää, järjestöä tai hanketta kerrallaan. Johanna kutsuu treffeille pirkanmaalaista mediaa, jolle osallistujat pääsevät esittelemään juttuideoitaan.
- Treffit sisältävät valmistelutapaamisen (noin 3h), jossa käydään läpi mediaviestinnän perusniksit ja hiotaan ideat toimittajia kiinnostavaan muotoon.
- Kerro ideastasi Johannalle, laitetaan treffit kalenteriin!

HYÖTY

Medioissa julkaistut jutut ovat ansaittua ja arvostettua näkyvyyttä, joka jää mieleen. Jutut tuovat yrittäjille ja asiantuntijoille paitsi näkyvyyttä, myös tunnettuutta ja mainetta, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja tulosta. Siivu markkinointibudjetista mediaviestintään on usein investointina yllättävän kannattava.  

Kun Tamperelaisen juttu oli ilmestynyt puhelin alkoi soida! Samassa kuussa tein ennätyksellisen paljon myyntiä.
Paul Brown, yrittäjä, Koneet Kiertoon

| Palvelut | Etusivu |

Tehtyjä töitä

Mielipidevaikuttajana mediassa
Case #tarinallistaminen
Räätälöinti tuo tulosta
Täsmänäkyvyyttä paikallis- ja aikakauslehdissä
Mielipidepalstat hyötykäyttöön:
HS, Kauppalehti ja Aamulehti
Muotoilun ala murroksessa
Ornamo-palkinto 2017 mediassa
Uusia yleisöjä muotoilunäyttelylle
Ruoka ja juoma yllättävinä viestinnän kärkinä
Uutisia hyvästä työstä
Pienesti tekemällä voi onnistua isosti
"Kun juttu ilmestyi, puhelin alkoi soida"
Intoa mediatreffeiltä